Unijna dyrektywa dotyczaca leczenia za granica

Program kadrowo płacowy symfoniaElektroniczny obieg dokumentów w firmie – dlaczego warto? | Systemy ERP | POLKAS

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do produktów oddanych do lektury w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania przenoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze powiązane z ostatnim wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, by mógł być wręczany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W liczbie grupie spotykają się urządzenia, które zużywa się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kieruje się do urządzeń, które odnosi się w pozostałych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń grających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej wrażliwe wymagania można z łatwością znaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do książki w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić jednoznaczny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedne narzędzia w projekcie zapewnienia zgodności z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.