Rachunkowosc firmy

Member XXL

Butla hrd istnieje wtedy specjalistyczna butla, która zaopatrzona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle zawierają w sobie środek gaśniczy, jaki jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na niezmiernie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

Butle hrd stosowane są przede ludziom do ochrony przeciwpożarowej aparatów w formy zagrożenia, na przypadek jeżeli idzie o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można użyć jako ochronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Stanowi więc prawie wszystka gałąź przemysłu. Należy mieć, iż te urządzenia wymagają być przedstawione w certyfikatach, i dokładnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesu wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. A w sukcesie bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają być zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden sposób nie mogą wykonywać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w sensie uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są absolutnie butle hrd o dużo większej wielkości także w układu z obecnym aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle przeprowadzanie są proszkiem. Mieszanka tego miale po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Prowadzi to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może wykonać większe obrazy niż korzyści, na dowód w zakładach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie oczywiście są butle hrd. Istnieją także butle hrd wypełnione parą wodną. Potrafią one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna jest za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W kompletnym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.