Pospiech marcin

Ogień jest wyjątkowo niszczycielską siłą. Kiedy na domowej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów odnosi się różne sposoby gaśnicze. Najpopularniejszym jest właśnie woda. Przecież nie w wszelkim przykładu można się nią posługiwać. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie z obecnego, że bogata ją podawać jedynie w miejscach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie opisuje to, iż nie ważna z niej podejmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pewnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na zapewnianiu jej pod ciśnieniem w region pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę stosuje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. I w ostatnich przykładach ogień musi się szerzyć tylko na terenie zamkniętym. W terenie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.