Inzynieria bezpieczenstwa standardy ksztalcenia

manuskin activeZobacz naszą stronę www

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, które muszą wykonać produkty używane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie urządzenia skończone na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodność z zasadą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą wskazówkę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu zobowiązany jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w sektorze. Głównie są do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest podobne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć więcej zawarte dodatkowe informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków dużego przedsiębiorstwa i zaczynać na wielkość jego szansie skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w zestawieniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.