Instytut psychiatrii i neurologii pracownia tomografii komputerowej

Samą z drogich placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest otrzymujący się właśnie w Stolicy, ubrany w 1951 roku z racje grup psychiatrów i neurobiologów, w niniejszym ważnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w terenie badań naukowych i ćwiczeń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne badania w terenie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w mocy kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w kierunku tych rzeczy (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), rozwijania i przygotowaniu doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Leczenia Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują czyste a bardzo pomocne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i powodowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z dużymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i tenże budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Mała liczba łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych oraz zapewnienia komfortowych warunków leczonym to wyłącznie część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik pozostaje kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Żyć może, w krótkiej przyszłości, uda się wysupłać środki na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją funkcję działania od początku do celu.