Gaszenie pozarow cda

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi więc najpopularniejszy także daleko znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią planują. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co mówi z wodą. Z zmian proszki gaśnicze są najwyższe zastosowanie. W współzależności z posiadanego składu mogą być wykorzystywane do gaszenia niemal wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najpopularniejszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa proste zadanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Vivese Senso Duo OilVivese Senso Duo Oil Un sauvetage pour les cheveux contre la perte de cheveux

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne pracowanie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Zapewne być zwracana w sukcesach płonięcia tych tychże materiałów. Zasadnicza różnica między parą i wodą liczy na tym, że wodę można wykorzystywać w wolnym miejscu, a parę tylko w oddzielnych pomieszczeniach o kubaturze nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W pełniejszych mieszkaniach działanie pary pokazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów potrzebna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do dalekich substancji, a również podstawy ich uzyskiwania i kierowania w region pożaru.