Dyrektywa unijna 2005 36 ec

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną istnieć dokonane przez każde produkty, jakie są oddane do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, stosowanych w poszczególnych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może docierać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wprowadzona w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest związane z zastosowaniem dowolnego wyniku w terenach, w których może stać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgodzie z normami atex oraz za dostosowanie danego artykułu do aktualnych podstaw. Atest atex jest wymagany w sukcesie produktów, które uważają się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest wtedy przestrzeń, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do jakości takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Potrafią zatem żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w sukcesie, jak duża porcja energii pochodząca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru podchodzi do wybuchu, który decyduje ogromne ryzyko dla istnienia a zdrowia ludzkiego.