Controlling chapter 9

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w jakiejkolwiek poważnej firmie. Controlling zatrzymuje się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a jeszcze płynnością ekonomiczną i opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz ogromniejsza wartość i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można zauważyć, że z controllingiem jesteśmy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

rop exZobacz opis w pdf

- Zdecentralizowany system sterowania w firmie, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który korzysta działać, że firma działa efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej struktury. Zmienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg dokumentów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych stawia się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, kiedy jesteśmy do rezygnowania z rachunkowością zarządczą.